Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Bli bevisst dine åndehjelpere - Teresa Moorey


314,-349,-

Bli bevisst dine åndehjelpere - Teresa Moorey

Møte med engler, alver, kraftdyr og forfedre

Kraftfulle og vennlige skapninger vandrer ved din side

Du kan se dem med ditt indre blikk. Første skritt på veien til et slikt syn er å demontere vantroens vegger som står mellom oss og de åndelige riker. Det hjelper heks og mystiker Teresa Moorey deg med.

Kari Kahrs
Rundt omkring og like i nærheten venter åndehjelpere på å få lov til å oppmuntre, beskytte, trøste og veilede oss. Nesten utrolig, men fantastisk, ikke sant! Før du gir deg i kast med bokens øvelser for å få kontakt, så husk at de er her for å hjelpe oss i våre valg, ikke for å leve livet for oss. Vi vil alltid være ansvarlige for våre egne handlinger og vår egen karma – årsak og virkning – som forbinder oss med det kosmiske mønsteret.

De vet ikke alt
Selv om en ekte åndehjelper er svært klok og ser langt, vet ikke han eller hun alt – fremtiden er det stort sett opp til oss selv å skape. Med rettledning fra åndehjelperne våre kan det bli både lærerikt og spennende! Bli bevisst dine åndehjelpere er spekket med jordnære, praktiske øvelser. Det er ikke snakk om å sveve bort fra hverdagen, men om hvordan vi kan bruke det åndelige til å bli mer bevisst på denne verdens skjønnhet og muligheter. Det mest ”svevende” i boken er de mange nydelige meditasjonene vi bruker for å reise inn i åndehjelpernes verden og møte dem personlig.

Hvem er de?
Teresa Moorey bruker begrepet ”åndehjelper” på alle oversanselige vesener vi kan hente hjelp fra, som personlige skytsengler, erkeengler og andre engler, oppstegne mestere, kraftdyr, en lang rekke alver samt avdøde venner og slektninger. Åndehjelperne kan oppfattes som ren energi, men ettersom det er mye enklere for oss mennesker å forholde oss til noe vi gjenkjenner, viser de seg som regel i en form vi kan forstå. Moorey er overbevist om at åndehjelperne vil at vi skal bli bevisst deres nærvær og at hvis vi forsøker å opprette kontakt, vil de umiddelbart merke det og gjøre sitt for å komme oss i møte.

Åndehjelperne befinner seg på ulike åndelige nivåer og har forskjellige funksjoner. Kraftdyr og visse typer alver er generelt sett nærmere den materielle verden enn engler og oppstegne mestere (åndelig opplyste skapninger som har utviklet seg gjennom åndelig forvandling), men det er ikke det samme som at noen er mer verdt enn andre. De hører bare hjemme på ulike trinn og kan dermed bidra med forskjellige kunnskaper. Åndehjelperne fordømmer ikke, og de tilhører ingen bestemt trosretning.

Forfatteren går grundig inn på hva de forskjellige åndehjelperne står for og hva de kan hjelpe oss med, og hun beskriver også hvilke andre elementer vi kan trekke inn i ritualer og andre aktiviteter som vil føre åndene nærmere. Den kanskje viktigste ferdigheten man kan tilegne seg når man går inn i en hvilken som helst form for åndelig utvikling, er ifølge henne evnen til å slappe dypt av. Derfor inneholder boken en rekke øvelser og meditasjoner, alle grundig beskrevet, som trinn for trinn driver gamle spenninger ut av kroppen og renser energibanene dine. Disse aktivitetene er en fin innledning til møtene med åndehjelperne.

Legg merke til tegnene
De fleste vandrer gjennom livet uten å være bevisst på åndeverdenen, og selv de som vet at den er der oppfører seg mesteparten av tiden som om den ikke var der. Konsekvensen er at åndehjelperne sjelden klarer å kommunisere direkte med oss. Som forfatteren sier: ”Det er jo ingen vits i å vifte med armene mot en som går med bind for øynene!”

Mange er også oppdratt til å tro at motgang gjør sterk, og da kan det bli vanskelig å tro på åndehjelperne. En vesentlig del av oppgaven deres går ut på å få oss til å innse at livet kan være både enkelt og rikt på gleder, og at det meste av det som måtte være av lidelser skaper vi selv.

Å opprette kontakt med åndehjelperne handler mye om å innstille seg på tegnene som viser at de er nær, tegn som kan komme på subtile måter eller via tilsynelatende ganske ordinære hendelser. Ikke forvent det store og dramatiske, sier forfatteren, mye av hjelpen kommer i det små – vi finner en parkeringsplass, treffer noen vi trenger å møte, finner noe som er til hjelp. En stemme hvisker oss i øret, det er en uforklarlig duft i luften, et spesielt glimt når solen treffer en regndråpe. Å være mottagelig er å se at det som kan virke som tilfeldigheter egentlig kan ha stor betydning og at det kan ha forbindelse med åndehjelpernes virke.

Bli kjent med din åndehjelper
Det er flere praktiske ting vi kan gjøre for å åpne for forbindelsen til åndehjelperne. Forfatteren foreslår – og gir en grundig beskrivelse av – en rekke ritualer som gjør det enklere å gå over i endrede bevissthetstilstander som gir sterke signaler til underbevisstheten om at vi er klare. Hun sier også at å skrive dagbok om stort og smått – selv om hendelsene kan virke ubetydelig der og da – etter hvert kan vise et større bilde som forteller litt om på hvilke måter åndehjelperne er til stede. Hun anbefaler også at vi setter av tid til ettertanke, meditasjon eller ”samtale” med åndehjelperne hver dag – det behøver ikke være mer enn 5–10 minutter. Gjør vi dette til en vane, programmeres sinnet til å vite at ved bestemte tider skal denne kommunikasjonen finne sted. Man kan også tenne levende lys hver dag som et tegn til åndehjelperne på at her jobbes det med bevisstheten og at man er i gang med å åpne kommunikasjonskanalene.

Kan vi stole på kontakten?
Man kan saktens lure på om de mer eller mindre tydelige tegnene faktisk forteller at vi har kontakt, eller om det er egoet som spiller oss et puss.

Men en ekte åndehjelper vil aldri skremme eller trenge seg på uten å være invitert. En ekte åndehjelper vil aldri fortelle oss hva vi skal gjøre. Heller ikke vil en ekte åndehjelper avsi spådommer, for det ville frata oss vår frie vilje. Åndehjelperne gir gode råd som setter oss i stand til å se tingene i et bredere perspektiv. Etter hvert som vi blir kjent med åndehjelperne, vil vi merke når de er til stede. Da kan det oppstå en kommunikasjon, en form for kanalisering av åndelig visdom.

Lyst til å forsøke med det samme? Slå deg ned et sted hvor du er sikker på å få være i fred. Gå inn i en mediterende og drømmeaktig, men åpen tilstand og se hva som kommer inn i ditt sinn. Hvis du har et spørsmål, formulerer du det klart før du begynner. Så ”slipper” du spørsmålet og lar bildene strømme på. Budskapene kan komme verbalt, i form av symboler, bilder, dufter eller fysiske fornemmelser. Hvis du holder lett på en penn over et ark, kan det hende du ledes til å skrive. Er du musiker, kan det hende du får lyst til å spille en melodi, er du kunstnerisk, kan det hende du blir inspirert til å male.

Øvelsene i boken har til hensikt å lære oss å fjerne skylappene som hindrer oss i å ta imot åndelige budskap. Gjennom ritualene og øvelsene, gjennom forslagene til hvordan vi kan lage altere for engler, alver og forfedre, samt gjennom de gode meditasjonene, bidrar Bli bevisst dine åndehjelpere til at det blir enklere å åpne seg for åndeverdenens kraft.

I tillegg til å være en god lærebok i åndelig kommunikasjon er Bli bevisst dine åndehjelpere også en vakker bok. Illustrasjonene er en ren nytelse, de er en understreking av den freden og ettertanken som innholdet inspirerer til.

Kommentarer

Share |