Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Inn i borgen - Caroline Myss


359,-399,-

Din magiske kraft - Caroline Myss

Et liv i mystikkens tjeneste

Stadig flere blir trukket til verkene av de store mystikerne i vår kristne tradisjon og i andre tradisjoner. Det skyldes lengselen etter det hellige, som ikke tilfredsstilles av de vanlige religionene, en lengsel som bare kan stilles ved åndelig søken, sier Caroline Myss. Hun tror at tusenvis av dagens mennesker er blitt salvet til å følge sitt indre kall. Med disse i tankene har hun har skrevet denne boken. Kanskje er du selv en mystiker?

Kari Kahrs
Caroline Myss, medisinsk intuitiv og internasjonalt anerkjent åndelig veileder har skrevet en rekke bøker om åndelig utvikling. Inn i borgen er hennes mest personlige bok til nå. Tidligere tiders mystisisme kombineres med forfatterens visjonære innsikt i sjelens mange rom og danner en praktisk åndelig veiledning for vår tids åndelige søkende.

Som i alle sine øvrige bøker forteller Myss også her gripende mirakuløse historier fra virkeligheten, hentet fra hennes eget liv, fra klienter, venner, bekjente og berømte åndelige personer. Inn i borgen peker ikke bare ut den indre veien til selvinnsikt, men beskriver også den ytre veien, den som fører oss dit hvor vi kan være til nytte for andre. Myss leder oss fra rom til rom i sjelens strålende hus, eller gnistrende krystallborg som middelaldermystikeren Teresa av Ávila beskrev det i sine egne bøker. Her inne, i dypet av vår essens, møter vi ulike aspekter ved selvet, sjelen og ånden som en forberedelse til møtet med det aller høyeste.

Teresa av Ávila viser vei
Den indre borgen er et åndelig mesterverk som Teresa av Ávila ble kallet til å skrive etter å ha hatt en visjon av sjelen som en strålende, diamantliknende krystallborg med mange fasetter, eller boliger. Hun beskriver syv boliger som hver inneholder mange rom. Veien gjennom boligene og deres rom går gjennom stadig dypere tilstander av bønn og refleksjon. Denne visjonen av sjelens struktur fungerte som et kart for Teresa på hennes indre reise mot selvinnsikt og tilgivelse, høyere bevissthet og medfølelse, og forening med det hellige.

Inn i borgen er lagt opp som en reise gjennom hver av sjelens syv boliger. I hvert rom møter vi et problem eller en sterk side, et talent, en utfordring, et minne, en historie eller en krenkelse som har kontroll over oss. Skyggesider ved selvet som vi trenger å forsone oss med, frigjøre eller helbrede, kan dukke opp. Vår oppgave er å gå inn i disse rommene, rydde opp og finne de skjulte skattene og de ubrukte talentene.

Inn i borgen er en reise mot større åndelig utvikling. Vi blir kjent med det hellige ved å bli kjent med oss selv. Uten noen å støtte seg til kan man fort bli overveldet av sjelens kompleksitet og det guddommeliges storhet. For mange er bare tanken på å bli en åndelig søkende så overveldende at de aldri tør å legge ut på en slik reise. Inn i borgen kan bli en utløsende faktor. Boken inneholder flere øvelser i selvgranskning, kontemplasjon og bønn tilpasset vår moderne tid.

Åndelig oppvåkning
Mystikerne sier at jo nærmere vi kommer vårt sanne jeg og våre medfødte gaver, desto større blir følelsen av grenseløs frihet. Da skulle en tro at det var både lystbetont og lett å sette i gang med å skrelle løken. Men Myss sier at hun stadig vekk opplever at de indre rommene som er tettest lukket og vanskeligst å åpne, nettopp er de rommene som inneholder den enkeltes spesielle gaver og velsignelser. De fleste er redde for å åpne disse skattkamrene fordi de har en mistanke om at den guddommelige kraften de inneholder kanskje vil forandre hele tilværelsen hvis den slippes fri. Men Myss sier at det bare kan bli bedre.

En åpning til mystikken
Når vi tenker på de ekstreme tilfellene av forsakelse, sult og selvpining som flere av de kjente mystikerne var kjent for, virker det kanskje ikke spesielt forlokkende å skulle søke et nærmere bekjentskap med sjelen. Og hvordan kan opplevelsene til mystikere som levde i klostre for fire hundre år siden ha praktisk nytte i møte med de stressfaktorene som blomstrer i dagens samfunn? Myss sier at vi trenger de gamle mystikernes veiledning mer enn noensinne. I dag er det så mange mennesker som opplever sjelens mørke natt at det grenser til en åndelig epidemi, og det er ingen som har gitt mer presise og grundige metoder for selvgranskning og psykologisk innsikt enn middelalderens mystikere. En av vår egen tids store mystikere, Mor Teresa, sa at den egentlige sulten i Vesten er hungeren etter sjelen.

Et personlig forhold til Gud
Myss skriver at moderne mystikere søker en ny type forhold til Gud – et forhold basert på partnerskap for å avdekke hensikten med livet. Et kortfattet hurtigkurs: Hvis du vil oppleve en følelse av det hellige og en personlig åpenbaring, kan du stille spørsmålene: ”Hvorfor ble jeg født? Hva er det høyere formålet og den høyere meningen med mitt liv? Hvordan er det meningen at jeg skal stå til tjeneste?” Med disse tre spørsmålene, sier Myss, påkaller og inviterer vi Gud til å avdekke sjelens hensikt. Når vi har foretatt en slik påkalling, vil vi snart legge merke til en betydelig forskjell mellom det egosentrerte jordiske liv og sjelens synspunkter. Egoet er for eksempel opptatt av fysisk overlevelse. Det staker ut kursen for å kontrollere omgivelsene og alle i disse omgivelsene. Vi er alle styrt av egoet når vi begynner på livet. Det er nødvendig for at vi skal overleve. Når vi kommer dit i livet at de store spørsmålene trenger seg på, fungerer det å stille et hvilket som helst av de tre spørsmålene om livets mening og oppgave som sterke, mystiske redskaper. De kan skjære gjennom den mest innbitte fornektelse, høvle ned de mest solid konstruerte fasader og rive ned de mest intrikate hus av løgner. Det er spørsmål som fører til at vi kan kvitte oss med det vi ikke trenger lenger slik at vi kan gå videre i vår utvikling. Det er spørsmål som kan vise vei inn i borgen.

Stadig flere lengter etter en jordnær, moderne åndelighet som de kan bruke hver dag. De vil gjerne ha kraften som ligger i dyp, mystisk bønn og disiplin, uten å måtte reise til ashramer eller ty til ekstrem fysisk og åndelig praksis. Livsveiledning for moderne mystikere er skrevet med tanke på alle som lengter etter å finne sitt kall og følge det.

Caroline Myss er en internasjonalt anerkjent pioner innenfor energimedisin og åndelig bevissthet. Takket være sin medfødte medisinsk intuitive evne har hun spesialisert seg på å hjelpe andre med å forstå de emosjonelle, psykologiske og fysiske årsakene til at sykdom utvikler seg i kroppen.

I 2001 grunnla hun CMED Institute (Caroline Myss Education) som presenterer utvidede studieprogrammer innenfor dette området. Hun holder foredrag over hele verden og har undervist i mer enn 25 land. En rekke av bøkene hennes har ligget på New York Times’ bestselgerliste, blant andre disse som er oversatt til norsk: Ånd og energiKropp, sinn og åndDine åndelige kontrakterDin magiske kraft og Inn i borgen.
www.myss.com

Kommentarer

Share |