Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Jordens magiske språk - Steven D. Farmer


399,-

Jordens magiske språk - Steven D. Farmer

Vekk sjamanen i deg!

Steven D. Farmer har utviklet et eget system for healing som han kaller jordens magi. Det ligger svært nær tradisjonell sjamanisme, som mange mener er den eldste healingmetoden menneskeheten kjenner.

Kari Kahrs
I eldre tider fantes det verken sykehus, leger eller antibiotika. Når noe var i veien fysisk, moralsk, mentalt eller åndelig, oppsøkte man sjamanen i stammen eller landsbyen. Stammehealerne var i besittelse av en spesiell egenskap som var både respektert og fryktet: De kunne sende sin sjel inn i et åndelig rike og konsultere hjelpeåndene som holdt til der, og med deres hjelp helbrede og veilede.

Sjamanens viktigste oppgave var å balansere menneskenes forhold til naturens verden. Nå ser vi at interessen for sjamanisme er på vei tilbake. Det kan ha sammenheng med at de gamle helbredelsesmetodene har vist seg å fungere, og at de er sårt tiltrengte i dagens samfunn.
 
En vei til helhet og helse
Jordens magi er et helbredelsessystem basert på åndelighet og sjamanske metoder, filosofiske retninger og trossystemer. Det handler om åndelig healing der utøveren samarbeider med ulike typer åndehjelpere for å lindre lidelse og skape bedre balanse mellom menneskesamfunnet og naturens verden.

Forfatteren understreker at "språket" er en form for healing, ikke en mystisk retning. De ekstatiske tilstandene som beskrives i boken – og som vi lærer hvordan man går inn i – er en del av systemet. Men hensikten med å hensette seg i slike tilstander er å omsette erfaringen til helbredelse. Jordens magiske språk er inspirerende lesning som gir lyst til å forsøke å koble seg til de usynlige hjelpeåndenes verden og bli kjent med hvordan ånden uttrykker seg gjennom den hærskaren av fysiske skapninger som finnes på vår jord og gjennom åndehjelperne i dyre- og menneskeskikkelse som alltid omgir oss.
 
Alltid en åndelig årsak
Uansett i hvilken form sykdom manifesterer seg fysisk og følelsesmessig, er lidelsens grunnleggende opprinnelse av åndelig art, skriver Steven D. Farmer. Derfor er det først og fremst den åndelige årsaken til sykdom som behandles med jordens magiske språk. Det er på det åndelige nivået sykdom oppstår, og det er på det åndelige nivået helbredelsesprosessen igangsettes. Seremonier og prosesser som har som mål å helbrede den åndelige årsaken til lidelser, er beskrevet i detalj i boken – det er bare å kaste seg ut i det med trommer, rasler, sang og dans – eller en stille meditasjon.

Farmer er svært opptatt av at vi må ta vare på moder Jord, og etter alt vi har utsatt henne for i århundrer er det kanskje på tide å gi noe tilbake. Jordens magiske språk gir detaljerte beskrivelser av seremonier og gode tiltak som kan gjøre livet lettere for den aldrende damen.
 
Ikke helt deg selv? Det kan være sjeletap
Det høres kanskje svært dramatisk ut å miste sin sjel, men forfatteren hevder at det er høyst uvanlig å leve hele livet uten noen gang å ha mistet en del av sin sjel. Selv om man kan fungere greit med et slikt tap, kan det gi ubehagelige fysiske og psykiske symptomer. Man vil bli helere og friskere når de aspektene av sjelen som har falt ut kommer på plass igjen.

Sjeletap kan være et resultat av traumer. Det kan også skje at man gir bort deler av sin sjel gjennom sterke bånd man knytter til andre. For eksempel i et kjærlighetsforhold der den ene parten blir altfor avhengig av den andre og uten å være bevisst på det gir fra seg en del av sin sjel. Den bortkomne sjeledelen kan hentes tilbake på en sjelehentingsreise vi selv kan foreta, eller som vi kan få utført hos en sjamansk healer.

Og når vi snakker om sjeletap: Det er også mulig uforvarende å stjele et aspekt av andres sjel. Ofte skjer ”sjeletyveri” i frykt eller desperasjon, gjerne etter et avsluttet forhold.

En reise til den ikke-ordinære virkeligheten
Under sjamanreisen sender sjamanen sin sjel inn i en annen virkelighet som eksisterer samtidig og parallelt med vår hverdagsvirkelighet. Det er i denne rike og komplekse verdenen, den såkalte ikke-ordinære virkeligheten, de forskjellige åndehjelperne holder til. Det er dem sjamanen samarbeider med for å bistå med helbredelse og veiledning i sitt samfunn. I den ikke-ordinære virkeligheten mottar sjamanen veiledning og lærdom fra sine åndehjelpere som han bruker i sitt arbeid.
 
Å legge ut på en sjamanreise for å hente åndehjelpernes bistand forutsetter at man går inn i en endret bevissthetstilstand. Det høres kanskje litt skummelt ut, men endrede bevissthetstilstander er ganske vanlig og egentlig ingen stor sak. Vi går inn i og ut av transe opptil flere ganger hver dag, av og til med hensikt, men ofte også spontant og uten at vi er bevisst på det. Dagdrømming er ett eksempel på lett transe, det samme er alle former for transe som fremkalles ved hypnose. Meditasjon er en transetilstand, og avhengig av metode kan den som mediterer gå ganske dypt inn i en endret bevissthetstilstand.

Den spesielle endrede bevissthetstilstanden man befinner seg i under en sjamanreise kan fremkalles ved hjelp av sang, dans, tromming, rasling, meditasjon eller en kombinasjon av disse. Den kan også frembringes ved inntak av visse plantemedisiner. Steven D. Farmer forteller oss hvordan vi når denne tilstanden ved hjelp av tromming, rasling og meditasjoner som gir en lett transe som åpner porten til de tre verdenene i den ikke-ordinære virkeligheten: Den nedre verden der kraftdyrene finnes, den midtre verden der vi befinner oss og der vi kan foreta sjamanreiser til personer vi vil gi fjernhealing, og den øvre verden der åndehjelpere i menneskeskikkelse holder til.
 
Finn ditt personlige kraftdyr
Et kraftdyr er et åndedyr som sjamanen bruker i sitt healingarbeid, til veiledning og beskyttelse. Sjamanenes kraftdyr – ofte har de mer enn ett – følger dem på reisene til den ikke-ordinære virkeligheten. Men det er ikke bare de store sjamanene som har slike mektige åndehjelpere. Vi har alle vårt personlige kraftdyr. Farmer forteller at det kommer til oss allerede i mors liv. I vår moderne kultur er imidlertid ikke åndelige kraftdyr det vi er mest opptatt av, så dermed er det stor fare for at kraftdyret, som er vår store veileder og beskytter og en viktig kilde til åndelig styrke og beskyttelse, har forlatt oss. Resultatet kan bli en generell følelse av maktesløshet, depresjon, utrygghet og mangel på selvtillit. Andre faktorer kan også gi de samme symptomene, men Farmer hevder at tap av kraftdyr er den åndelige årsaken som ligger til grunn for blant annet slike lidelser.
 
Kraftdyret, som representerer vår personlige kraft og beskyttelse, kan vi finne tilbake til under en sjamanreise eller ved å være våken for et spesielt åndedyr som dukker opp gjentatte ganger. Det kan gi tegn til at det ønsker å bli en del av vårt liv igjen ved å vise seg enten i sin fysiske form eller symbolsk, eller det kan gjøre sitt ønske om fornyet kontakt og sitt nærvær kjent i en sterk, livaktig drøm. Når vi først vet hvem kraftdyret er, kan det komme tilbake til oss hvis vi ganske enkelt ber det om å komme.

Kanskje har du allerede nær kontakt med ditt kraftdyr? Kanskje har du både sjamantromme og rasle i ditt lønnkammer? Eller kanskje er du et ubeskrevet blad i sjamansk sammenheng? Uansett tror jeg du vil ha mye å hente i Jordens magiske språk!

 

Steven D. Farmer er sjamansk utøver, ordinert prest og psykoterapeut. Han har skrevet bøker og har produsert orakelkort og CD-er, blant annet Animal Spirit GuidesPower Animal Oracle CardsPower AnimalsMessages from Your Animal Spirit Guides Oracle CardsSacred Ceremony og meditasjons-CD-en Messages from Your Animal Spirit Guide. Farmer er også vert for sitt eget radioprogram, The Shamanic Hotline på www.HayHouseRadio.com®.
Han bor i Laguna Beach i California.

Kommentarer

Share |