Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Sølvkjede Ulv med fjær og turkis


529,-

Sølvkjede Ulv med fjær og turkis

Silver Wolf Necklace with Turquoise & Feathers (Sterling Silver)

Autentiske indianersmykker, laget av Navajo på Navajo-reservasjonet i USA.

Str:Ulven i seg selv er omtrent 1,5 cm høy fra nesespissen til bakken han / hun står på og ulvens kropp er omtrent 1 cm på tvers. kjedet er ca 45 cm langt

Mer om ulvenes symbol

Ulver hyler mot månen. Hyling kan sees på som å finne vår egen sanne indre stemme, en stemme som ikke er temmet av hva samfunnet tenker. Det er en stemme som er helt naturlig. Ulven er faktisk et ganske feminint symbol. Det symboliserer en vill, instinktiv og lidenskapelig natur som er naturlig. Historier er vanlige i fortiden om noen ensomme ulver som nesten magisk overlistede jegere. Noen av disse ulvene ble til og med kjent med spesifikke navn på grunn av deres beryktethet. Å bære eller ha nær deg symbolet på ulv er som å "hyle" din dypere natur til å eksistere. Som mennesker blir vi så betinget av hva samfunnet og andre mennesker forventer av oss at vi kan miste kontakten med vår ville natur som ønsker å slippe løs. Ulv hjelper oss å koble til denne vår indre kraft. Månen representerer denne dypere skjulte siden, og ulingen er oppfordringen til å bringe denne delen av oss frem.

 

 

Dimensions:  Size of Earrings: The wolf itself is about 1.5 cm tall from the tip of his nose to the ground he/she is standing on and the wolf's body is about 1 cm across. From the top of wolf, to the bottom of feathers is approximately 4.2 cm long. 

Size of Necklace: (See above for Wolf Dimensions), chain approximately 18 inches (45 cms) long.
More About the Symbol of the Wolf
Wolves howl at the moon. Howling can be seen as finding our own true inner voice, a voice that is untamed by what society thinks. It is a voice that is entirely natural. Wolf is actually quite a feminine symbol. It symbolises a wild, instinctive and passionate nature that is natural. Stories are common in the past of some lone wolves almost magically outwitting hunters. Some of these wolves even became known by specific names because of their notoriety. To wear or have near you the symbol of wolf is to howl your deeper nature into existence. As humans we become so conditioned by what society and other people expect of us we can lose touch with our wild nature that wants to be let lose. Wolf helps us connect to this our inner power. The moon represents this deeper hidden side and the howling is the call to bring this part of us forward.

More About Turquoise
Turquoise is said to be a perfect balance of male and female force and has a restful, soothing energy. Due to its balanced nature, it's a good stone to have around during the development of psychic and spiritual skills as it reminds us to be more aware of our intuition without losing track of earthly reality. As a tool, it can be beneficial for astral travellers or meditators. Additionally, the peaceful energy can remind us to try and remain calm during emotional unrest and develop friendships rather than enemies.

More About the Symbol of the Feather
Feathers are used consistently throughout Native American crafts and ceremonial tools. Birds fly inbetween the earth and the sky and as such feathers represent this connection between us as humans and Great Spirit. Of course a feather is not essential to contact God or be in tune with Spirit. It is a tool - a reminder. Feathers are like a link. You can hold them while praying, you can use a feather to brush smudge smoke over you for cleansing the aura and can have them in crafts and jewellery about you to remind you that you are always connected to Spirit. 

Kommentarer

Share |

Relaterte produkter