Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Tallenes magiske tale - Marie D. Jones


399,-

Tallenes magiske tale - Marie D. Jones

om meningen bak mystiske tallrekker, synkroniteter og tidsfenomenet 11.11

Om den betydelige rollen tall spiller i livet vårt og om meningen bak mystiske tegn, tallrekker og synkroniteter. Kan det være mer ved tall enn det øyet ser? Befinner tallene seg i kjernen for den menneskelige erfaring? Er Gud et tall?
 
Om meningen bak mystiske tallrekker, synkroniteter og tidsfenomenet 11.11

Forfatteren viser her hvordan det er mulig å utvikle det hun kaller en medfødt orakelbevissthet. Orakelbevisstheten vil, i følge forfatteren, gjøre det mulig å føre en dialog med sjelen, få et sannere perspektiv på livet, samt bli veiledet til å ta de beste valgene for en selv.

?

Tallenes skjulte språk

Har du noen gang lurt på hvorfor du våkner hver natt til samme klokkeslett, eller at hver gang du ser på klokken i løpet av dagen er den nøyaktig fem minutter over hel time?

Av Kari Kahrs
Marie D. Jones og Larry Flaxman har gått inn i tallenes verden og undersøkt hvorfor tall spiller en så betydelig rolle på så mange av livets områder. De spør seg om det faktisk finnes et virkelighetsbilde som er basert på tall, om tallene er virkelighetens sanne byggeklosser – om Gud er et tall?

Tall er grunnleggende for vår hverdag. Vi forholder oss alltid til tid og dato, vi lever etter klokken og kalenderen. I Tallenes magiske talefår vi vite at vi eksisterer som følge av innfløkte resonanser som møtes på matematisk mirakuløse måter for å skape vår genetiske koding. Våre personlige og kollektive skjebner som mennesker er preget av tallenes betydning. Vi er omgitt av tallrekker, mønstre, ligninger og til og med synkroniteter av tid og rom som beveger seg inn i en felles og matematisk bestemt vibrasjonsrate for å åpne en ny dimensjon av virkelighet … eller kanskje slippe til en ny og høyere oppfatning av den virkeligheten vi allerede erfarer.

Forfulgt av et bestemt tall?
Man våkner om natten, ser på klokken og merker seg tidspunktet. Dette gjentar seg neste natt og natten etter. Tilfeldigheter? Det skjer faktisk millioner av mennesker verden over. Folk fra alle kulturer og trosretninger og med alle slags holdninger våkner til samme tid hver natt, eller de kaster et blikk på klokken på nøyaktig samme tidspunkt hver dag. ”Det skjer altfor ofte til at det bare kan skyldes tilfeldigheter,” sier Jones og Flaxman. For mange har slike tidspåskyndelser ført til uvanlige, ofte mystiske eller paranormale opplevelser. Mange har fortalt at det dukker opp et engleaktig vesen på det aktuelle tidspunktet, en åndeveileder som sjenerøst formidler personlig visdom eller innsikt. Andre forteller at de har sett en kjær person som har forlatt denne verden. For noen fører disse tilsynelatende presise opplevelsene til at livet forandrer seg totalt.

”Kan hende er disse mystiske hendelsene høyere veseners forsøk på å riste oss ut av vår zombielignende eksistens og få oss opp av sofaen før det er for sent?” spør forfatterne. I en tid der vi både er overdrevent oppmerksomme på noe og lider av alvorlig oppmerksomhetssviktsyndrom overfor andre ting, hva kunne vært en bedre metode for en høyere makt til å få oss til å vise oppmerksomhet?

Tidspåskyndelser skjer dessuten på steder der den høyere intelligensen innser at vi faktisk vil se mens vi utfører dagens gjøremål – klokker, mikrobølgeovner, mobiltelefoner, dashbord – alle de stedene som representerer den mer opphetede virkeligheten vi lever i i dag, en som strammer grepet faretruende raskt, og etterlater oss mer utkjørte, utilknyttede og utilfredse for hvert minutt som går.

11.11 – gjenganger og døråpner
Forfatterne forteller at rapporter om personer som opplever merkverdige og gjentatte tilfeller der tallet 11 opptrer, øker i antall og gir opphav til teorier som knytter fenomenet til den kommende sluttdatoen i mayakalenderen, 21.12.2012. Imidlertid er det ikke bare det at tallet 11 dukker opp i folks liv – det blir ofte fulgt av uvanlige hendelser og dyp innsikt. En av de vanligste og mest omtalte tidspåskyndelsene opptrer klokken 11.11 om formiddagen eller kvelden. Enkelte har fremsatt en teori om at denne tidspåskyndelsen kan ses i sammenheng med en slags transformerende portal eller dør som åpner seg i denne perioden, at sløret mellom det hinsidige og den fysiske verden blir tynnere slik at det blir mulig å oppnå kontakt med et helt annet bevissthets- eller virkelighetsnivå i disse periodene. Mange som selv har opplevd 11.11-fenomenet, mener at tallene har et klart budskap: Vær oppmerksom! Våkn opp! 

Jones og Flaxman nevner også at 11.11 kan settes i sammenheng med lysarbeidere, personer som alle antas å ha fysiske og åndelige healingevner. Enkelte hevder at tiden nå er inne (derfor kommer tidspåskyndelsene) for at lysarbeidere skal skjerpe sin bevissthet, øke antall healinger og bringe enda mer lys til verden. Forfatterne viser til en teori som går ut på at 11.11-observasjoner ikke bare inntreffer i form av perioder med økt bevissthet, men at de også oppstår for å aktivere vår cellehukommelse og minne oss på kunnskap vi har i oss, men som har vært fortrengt.

Lykke og ulykke i form av tall
Kan et enkelt tall bringe lykke? I mange kulturer betraktes 7 som det største lykketallet av alle. Kanskje har du selv et godt forhold til tallet 7? Men hvorfor er 7 så spesielt at det tillegges en slik betydning? Forfatterne har gravd seg ned materien og har havnet på at det knytter seg til oldtidens opprinnelige oppfatning om at det fantes syv planeter. Gamle kulturer anså himmellegemene for å være guddommer, og de syv himmellegemene ble tillagt enorm makt og innflytelse over menneskenes liv på jorden. Da flere planeter etter hvert ble oppdaget, hadde de fleste kulturer allerede innlemmet tallet 7 i sine trossystemer. De videreførte arven med lykketallet 7 og lot det gjennomsyre alle deler av tilværelsen, områder som religion, myter, ritualer og feiringer. 

Men slett ikke alle tall er like positivt ladet som 7. Hva tenker du når du ser tallet 13? Tenker du svarte katter og knuste speil, skygger man ikke må krysse, stiger man ikke må gå under, og sprekker man ikke må tråkke på? Hvordan i all verden kan det ha seg at 13 fikk et så elendig rykte? I Tallenes magiske tale kan vi blant annet lese at tallet 13 er så negativt ladet at det er blitt beæret med sin egen fobi – ”triskaidekafobi”. Hos mange fører angsten for tallet til at de ikke går ut den 13. i måneden av frykt for at unevnelige redsler skal ramme. Skrekken for tallet 13 finner vi også på andre områder: Enkelte hoteller har ikke 13. etasje – det går direkte fra 12. til 14. På enkelte passasjerfly finnes ikke seterad 13. Tøysete overtro eller helt naturlige forholdsregler? 

Tallenes magiske tale har Marie D. Jones og Larry Flaxman satt seg som mål å ta oss med på en spennende reise inn i et ukjent terreng som få har utforsket. Mange av de oppfatningene og hypotesene de behandler, er teorier, spekulasjoner og til dels gjetninger. Sett under ett utgjør de imidlertid næring for tankene som kanskje kan gi større forståelse av hvem vi er og hva den endelige hensikten med menneskelivet kan være. De har gått inn i tallenes verden med utgangspunkt i historien, vitenskapen og den esoteriske verden og har skrevet en underholdende bok som kan mane til ettertanke.


Innbundet, 306 sideer

Kommentarer

Share |