Englekort og Oraklekort på norsk og engelsk

Hva er englekort? Hvordan brukes englekort? Hva er forskjellen på tarotkort og englekort? Hvordan renser og innvier man kortene? Osv.

De fleste av spørsmålene man har, vil man få svar på i veiledning som følger med englekortene, så her kommer bare litt informasjon.

Englekort og andre orakelkort gir deg konkrete budskap fra engler, gudinner, alver eller andre, og er en del enklere i bruk enn tarotkort, da man vanligvis ikke tolker så mye selv. Beskjeden står på kortet, eventuelt med en mer utfyllende forklaring i hefte/bok som følger med kortene. 

Det er mange måter å bruke kortene på, man kan legge for hele året, måneden, uken eller dagen, eller man kan legge tre kort – fortid, nåtid og fremtid – for å se hva som har vært viktig, hva som er viktig og hva som vil være viktig. Man kan også intuitivt trekke bare ett eller to, eller kanskje fem kort, gjør det som føles riktig! Man kan også bruke englekortene ved å trekke ett kort hver morgen for å se hva dagen vil bringe og hvordan man best kan møte den. "Hva trenger jeg å vite om denne situasjonen", er en måte jeg personlig ofte bruker kortene på. Man kan oppleve at man "tar inn" utfyllende informasjon ved spontan kanalisering i tillegg til det som står på kortet.