Orgonite produkter for rensing, balansering, aktivering, transformasjon av energier

 Orgone betyr livsenergi, Chi, Prana og Ether. Det er en blanding av krystaller, resin og metaller. Mange av våre Orgonitt produkter har f.eks en Herkimer diamant som hjelper til å rense elektromagnetisk strpling. Den renser og balanserer rnrthirt og harmoniserer Chi, livskraften rundt oss. I tillegg transformerer orgone negative energier til positive energier, og den er effektiv mot negative jordenergier, spin inversion og elektrosmog. Orgone smykker er spesielt laget for å balansere ditt energifelt (auraen). Ved å bruke et orgonite anheng kan du bli roligere, oppleve mindre stress og holde andre foks energier unna. Orgoniten kan også brukes i lommer, eller under hodeputen, så lenge den er i kontakt med din aura. For å aktivere et orgonit smykke, kan du holde den minst 20 sekunder i hendene dine før du tar den på.

Orgone means life energy, Chi, Prana and Ether. It’s a mixture of crystals, resin and metal. It specially has Herkimer crystal that helps purifying electromagnetic radiation. It cleanses and balances energy and harmonizes the Chi in and around us. Additionally, orgone transforms negative energies into positive energy and is effective against negative earth rays, spin inversion and electrosmog. The orgone pendant is specially made to balance your energy field (aura). By wearing the orgone pendant you can become calmer, experience less stress and keep energies of other people away. The pendant can be worn in a pants or under the pillow, as long as it keeps in touch with your aura. To activate the orgone pendant hold it at least for 20 seconds in your hands.